Jenkins is going to shut down
Shut down reason: Winter

xerxes

Jenkins User ID: xerxes